Vi är US Mitt

Välkommen till Unga med Synnedsättning Mitt

Unga med Synnedsättning Mitt (US Mitt) är ett självständigt distrikt inom Riksorganisationen Unga med Synnedsättning. Distriktets upptagningsområde består av regionerna Västmanland, Dalarna, Örebro, Värmland, Uppsala, Gävleborg, Södermanland, Östergötland.  

 US Mitt arrangerar några gånger om året olika aktiviteter för dig som är mellan 10 och 31 år och har en synnedsättning. Aktiviteterna brukar normalt vara under en helg, men ibland arrangerar vi även endagsaktiviteter och ibland längre läger som sträcker sig upp emot fyra till fem dagar. 

Utöver aktiviteterna bedriver US Mitt intressepolitiskt påverkansarbete på lokal och regional nivå. Syftet med detta är att bidra till ett mer jämlikt samhälle för ungdomar med synnedsättning. Det kan bland annat handla om utbildning, arbetsmarknad eller att jobba för mer tillgängliga utemiljöer. 

En grupp ungdomar är samlade kring en grillplats med grönskande träd i bakgrunden. Flera personer bär ledsagarväst och en person vit käpp.

Bli medlem

För att bli medlem hos oss behöver du vara mellan 10 och 31 år och ha en synnedsättning på den grad att du inte får ta B-körkort.

En grupp ungdomar står utomhus med grönskande träd bakom sig. Flera personer har vit käpp.
En ung kvinna sitter i en särskild cykel som går att cykla sittandes. Hon är inomhus med cykeln och en man går förbi henne i bakgrunden.